LAATSTE NIEUWS
Revisie Groep houdt geslaagd Symposium
02-05-2014
Symposium Revisie Groep 2 april 2014 Op 2 april jl. hield de Revisie Groep...
Lees meer
Wijzigingen ontslagrecht versneld ingevoerd
23-10-2013
Het akkoord dat dit najaar is  bereikt tussen VVD, PvdA, D66, CU en SGP o...
Lees meer
Wat verandert er in het ontslagrecht?
16-04-2013
Het Mondriaan akkoord en het ontslagrecht   Als het Sociaal Akkoord...
Lees meer
1 2 3 

Revisie Groep houdt geslaagd Symposium

Gepubliceerd op: 02-05-2014
Laatst bewerkt op: 02-05-2014

Symposium Revisie Groep 2 april 2014

Op 2 april jl. hield de Revisie Groep voor de tweede maal in successie zijn jaarlijks symposium. Net als vorig jaar leverde dat een goedgevulde zaal op bij Bilderberg Grand Hotel Wientjes in Zwolle. Het praktische gehalte van de inleidingen, zal daar zeker debet aan zijn geweest.

Het kabinet Rutte II heeft  in samenwerking met D66, CU en SGP, de oppositiepartijen die de rol van gedoogpartij hebben aangenomen, een aantal maatregelen in het domein Personeel en Arbeid inmiddels door de Tweede Kamer geloodst. Werkend en werkgevend Nederland worden geconfronteerd met grote veranderingen, al is een gedeelte doorgeschoven naar 2015 en wordt het Kleinbedrijf voorlopig ontzien. Hoe dan ook: werkgevers zullen zich moeten bezinnen op hun personeelsbeleid.

De toehoorders kregen tijdens het symposium 3 inleidingen aangeboden, elk vanuit een specifieke insteek. Tijdens en na afloop van de inleidingen was er ruimte voor vragen en discussie, wat tot geanimeerde gesprekken leidde, ook tussen toehoorders onderling.

Bert Tol (Bert Tol Arbeidsrecht) heeft zijn inleiding de titel “Flexibilisering van de arbeidsmarkt” meegegeven. Hij gaf een helder exposé van wat er allemaal is en gaat veranderen in de wettelijke regels. De eindconclusie luidde dat de veranderingen in lang niet alle gevallen leiden tot versoepeling en versimpeling. De spelregels voor tijdelijke contracten en oproepcontracten worden ingewikkelder en straks krijgt elke werknemer bij ontslag recht op een vergoeding Zo blijft de werkgever in de toekomst veel langer finaencieel verantwoordelijk voor de ontslagen werknemer.

De titel van de inleiding van Audrey Rouweler (VerzuimService Desk)  luidde: “Nieuwe kansen met flexibel personeel – consequenties van flexibilisering op verzuim” De insteek van haar inleiding was: grip op de sociale zekerheid in 2014. Onderwerpen die zij de revue liet passeren: nieuwe wetgeving voor werkgevers (zowel eigen risicodrager als publiek verzekerd) en gevolgen/ kosten daarvan. Wat kun/moet/ mag je als werkgever doen om de kosten te beperken en grip op verzuim te houden? Veel werkgevers zullen de komende tijd naar het financiële plaatje moeten kijken om te beoordelen wat voor hen de beste optie is, eigen risico dragen of publiek verzekeren..

Ben Bekema (Joosten & Partners Loopbaandiensten) sloot de rij. In zijn inleiding ging hij nader in op het begrip Flexibel personeel. Hij onderscheidde 2 betekenissen: personeel zonder vast dienstverband en personeel dat meervoudig inzetbaar is. Bekema gaf aan dat hij t.a.v. beide categorieën een groeiende tendens waarneemt. Dit heeft gevolgen voor de interne organisatie van bedrijven, waarbij het zaak is om de goede balans te bewaken tussen vaste en flexibele waarden. Een interessante vraag is bijvoorbeeld hoe ver een bedrijf kan gaan met het flexibel maken van zijn personeel: “Met alleen ZZP’ers red je het ook niet”. Voor de werknemer is het van belang dat hij zijn eigen flexibiliteit in de gaten houdt, om ook nog op de langere termijn interessant te blijven voor werkgevers.

De Revisie Groep heeft ondertussen besloten om het jaarsymposium volgend jaar opnieuw te organiseren, dus hebt u interesse, houd dan de berichten hierover in de gaten.

Bent u geïnteresseerd in de presentaties, stuurt u dan een mail naar info@jpzwolle.nl en u krijgt ze per mail toegestuurd.

Nieuwsarchief

Wijzigingen ontslagrecht versneld ingevoerd

Gepubliceerd op: 23-10-2013
Laatst bewerkt op: 23-10-2013

Het akkoord dat dit najaar is  bereikt tussen VVD, PvdA, D66, CU en SGP over de begroting 2014 is gebaseerd op de afspraken uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013, maar een aantal maatregelen wordt versneld ingevoerd. Dit blijkt uit de brief van de Minister van Financiënvan 11 oktober 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

De belangrijkste punten zijn:

1. Het gewijzigde ontslagrecht wordt ingevoerd per 1 juli 2015 in plaats van 1 januari 2016. Het gewijzigde ontslagrecht houdt kort samengevat in dat de ontslagroute – opzegging na toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter – wordt bepaald door de ontslagreden. Bij een dienstverband van twee jaar of langer dient de werkgever een verplichte transitievergoeding te betalen, die gemaximeerd wordt op EUR 75.000,= of een jaarsalaris indien dat hoger is. De transitievergoeding bedraagt over de eerste 10 dienstjaren één derde van een maandsalaris per dienstjaar, en vanaf de jaren na het 10e dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar. De trasitievergoeding is in te zetten voor een outplacemetn, waardoor de kans op het vinden van nieuw werk wordt vergroot. Voor een passend outplacement aanbod kunt u doorklikken naar de website van Joosten & Partners Loopbaandiensten www.joostenpartners.nl

2. Het voorstel om maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar te mogen sluiten wordt per 1 juli 2014 ingevoerd. Uit het Sociaal Akkoord blijkt dat deze maatregel tevens inhoudt dat een onderbreking van meer dan 6 maanden (in plaats van de huidige 3 maanden) nodig is om de keten te doorbreken. Werknemers komen dus eerder in aanmerking voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

3. Per 1 januari 2015 – derhalve een jaar eerder dan beoogd – moet een werkloze na 6 maanden passende arbeid onder zijn niveau accepteren, waar dit nu 12 maanden is.

Nieuwsarchief

Wat verandert er in het ontslagrecht?

Gepubliceerd op: 16-04-2013
Laatst bewerkt op: 16-04-2013

Het Mondriaan akkoord en het ontslagrecht
 

Als het Sociaal Akkoord wordt omgezet in wetten gaat er veel wijzigen, maar de kern van het Ontslagrecht is veel minder gewijzigd dan eerder het Regeer Akkoord voorstelde. Hieronder zet Revisie Groepslid Bert Tol de wijzigingen op een rij.

De dubbele ontslagroute (bij het UWV en Kantonrechter) blijft, zij het dat er nu een onderlinge taakverdeling komt. Bij het UWV worden de bedrijfseconomische ontslagen en ontslagen na twee jaar ziekte behandeld en door de Kantonrechter worden de ontslagen op grond van persoonlijke ontslagargumenten beoordeeld.

De rechtsongelijkheid bij een ontslag via het UWV en de Kantonrechter wordt opgeheven. Bijna altijd ontvangt straks de werknemer bij zijn ontslag een vergoeding, maar de top van de vergoedingen ligt wel lager dan nu. Maximaal wordt de vergoeding een bedrag van € 75.000, -- of een jaarsalaris als dat meer is. Voor de meeste ontslagen werknemers veranderd er niet veel qua hoogte van de vergoeding, want zij kregen bij hun ontslag van de Kantonrechter nu toch al beduidend minder. We zullen zien of de wet per 1 januari 2016 ook daadwerkelijk ingaat.

Bij de tijdelijke contracten gaat er wel veel veranderen per 1 januari 2015. De keten van contracten mag niet langer duren dan 2 jaren (nu 3) en de doorbraak van de keten van tijdelijke contracten treedt pas op bij een gat van 6 maanden (nu 3). Ook het uitzendwerk wordt minder flexibel.

De drie officiële documenten over het Sociaal Akkoord kunt u downloaden:
http://www.berttol.nl/paginas/contact/publicaties/publicaties.html


 

Nieuwsarchief

Loopbaanbegeleiding fiscaal aftrekbaar

Gepubliceerd op: 01-05-2012
Laatst bewerkt op: 01-05-2012

Kosten voor loopbaanbegeleiding kunnen aftrekbaar zijn. Voor een particulier zijn de kosten (incl. BTW) als scholingskosten aftrekken, mits het doel ervan het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Er moet voor de aftrekbaarheid dus altijd verband bestaan met inkomensverwerving.

“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als scholingskosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. De studie of opleiding moet verband houden met een verbetering van uw financiële economische positie of een behoud van de beroepspositie. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige begeleiding of toezicht van een derde”. (bron: Kluwer Belastinggids 2009)

Met name de laatste zin is van belang. Om risico's te vermijden, is het van belang om met een gerenommeerd en erkend bureau in zee te gaan. Joosten & Partners Loopbaandiensten is zo'n bureau.

Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar; alleen reiskosten niet. Er is een drempel van € 500,- Ook als de kosten voor rekening van de partner zijn gekomen, zijn ze aftrekbaar. Fiscale partners hebben ieder hun eigen scholingsuitgaven. De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze daadwerkelijk betaald zijn in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Het is dus belangrijk de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de € 500,-- drempel!

Het demissionaire kabinet en de zgn. “Kunduz-coalitie” hebben  een aantal afspraken gemaakt om de WW en het ontslagrecht aan te passen. Per 1 januari 2014 zouden ze moeten ingaan. In elk geval gaat de werkgever meebetalen aan de eerste zes maanden van de WW-uitkering. En ontslagvergoedingen moeten worden aangewend voor scholing en begeleiding naar werk.  Na jaren stilte lijkt er op dit terrein dus weer wat te gebeuren. Het is nog onduidelijk hoe e.e.a. er concreet gaat uitzien. Wij houden u op de hoogte.

Nieuwsarchief

Professionals kiezen voor regelmatig loopbaanadvies

Gepubliceerd op: 16-02-2012
Laatst bewerkt op: 16-02-2012

Bron: persbericht NOLOC 3 februari 2012

85% Van alle professionals in Nederland is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut worden met een goed loopbaanadvies.Uit het onderzoek dat de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs Noloc liet uitvoeren onder 890 werkgevers en werknemers in Nederland blijkt dat 40% van de professionals liever niet wil werken voor een werkgever die geen loopbaanadvies aanbiedt. Ruim de helft van alle werknemers is van mening dat een werkgever zijn personeel om de drie jaar een gesprek met een loopbaanprofessional zou moeten aanbieden. Bovendien verwacht men dat het over vijf jaar net zo normaal is om te praten met een loopbaanadviseur als naar de tandarts gaan. Op dit moment echter blijkt dat nog geen derde van de werknemers van mening is dat de werkgever het beste uit hen haalt. Met name mensen die nog nooit bij een loopbaanadviseur zijn geweest denken niet na over het verloop van hun carriere (meer dan de helft). En slechts iets meer dan de helft van alle werknemers is tevreden over de loopbaan die zij tot dusverre volgen. Er is dus nog altijd een grote groep werknemers die nog nooit in contact is geweest met een loopbaanadviseur en eigenlijk niet tevreden is over de  huidige baan. Met behulp van loopbaanadvies zou dat heel anders zijn. De mensen die de ervaring met een loopbaanadviseur hebben zijn daar heel tevreden over: 85% van alle werknemers is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut worden met goed loopbaanadvies. En nog eens driekwart geeft aan dat loopbaanadvies de werktevredenheid verhoogt. Verder geeft ruim de helft aan dat goed loopbaanadvies onmisbaar is om goede keuzes te maken tijdens de carrière. Opvallend is dat werknemers met ervaring op het gebied van loopbaanadvies ervan overtuigd zijn dat een werkgever beter kan investeren in een loopbaanprofessional dan in salarisverhoging. Of dit in de praktijk ook zo beoordeeld wordt, is natuurlijk de vraag. Wel is zeker dat de werknemers met ervaring met een loopbaanadviseur aangeven dat zij de stappen in hun carrière niet zelf hadden kunnen nemen, zonder goed advies. De beroepsvereniging pleit voor loopbaanbudgetten bij werkgevers in plaats van scholingsbudgetten. Noloc ziet scholing niet als de enige investering in de loopbaan.Ook een regelmatige loopbaanevaluatie, opdoen van nieuwe werkervaring en coaching dragen bij aan een goede loopbaanontwikkeling en een hogere werkmotivatie. De leden van Noloc werken volgens de gedragscode voor goed loopbaanadvies en zijn vermeld in een beroepsregister. Zie ook www.noloc.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsarchief

Invoeren van Het Nieuwe Werken

Gepubliceerd op: 16-02-2012
Laatst bewerkt op: 16-02-2012

Drie tips voor succesvol invoeren van Het Nieuwe Werken

1. Bent u "thuiswerker" of leidinggevende? Stel dan de vraag: wanneer is goed goed genoeg? En de vervolgvraag luidt: voor wie is het goed genoeg? Bent u thuiswerker, weet dan dat de meeste mensen, inclusief uw leidinggevende, in een eerder stadium tevreden zijn met uw werk dan uzelf. Dus als u extra uren werkt om meer volume of kwaliteit te bereiken, dan doet u dat meestal voor uzelf. Voelt u zich daar goed bij: geen probleem, maar let wel op het gevaar van overpresteren en burnoutklachten.
2. Mensen met veel verantwoordelijkheidsgevoel zijn geneigd werk naar zich toe te trekken. Dat zorgt er vaak voor dat anderen werk naar u afschuiven. Meestal gebeurt dit onbewust, maar het gebeurt wel! Zij ontvangen geen signalen van u dat het u teveel is en zijn zich van geen kwaad bewust. Totdat het u teveel wordt. Voorkom dit door uw collega’s regelmatig te informeren waar u mee bezig bent en door goed na te denken voordat u extra taken accepteert. Natuurlijk ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor uw collega’s en uw leidinggevende.
3. Tip 3 is speciaal voor leidinggevenden. Voer Het Nieuwe Werken stapsgewijs in en wees u ervan bewust dat niet iedereen even gemakkelijk met de nieuwe vrijheden weet om te gaan. Vooral mensen die veel steun ondervinden van diverse vormen van controle hebben vaak veel moeite met het wegvallen daarvan. Er is een groep mensen voor wie Het Nieuwe Werken minder geschikt is. Denk goed na of u ook die groep wilt "meenemen". Misschien kunt u alternatieven bieden.

Nieuwsarchief

Revisie biedt begeleiding voor de startende manager

Gepubliceerd op: 25-01-2012
Laatst bewerkt op: 25-01-2012

Als startende manager wordt u geconfronteerd met heel veel nieuwe dingen. Het is heel begrijpelijk dat u de kunst niet meteen vanaf dag één beheerst. Het is dan ook zeker geen zwaktebod om in de beginperiode hulp in te roepen. Revisie Groep biedt die hulp. De soort ondersteuning, de intensiteit, de duur enz. bepaalt de klant. Wij zijn van vele markten thuis: coaching, training, supervisie, sparring, mengvormen, u zegt het maar. Revisie Groep kan het bieden. 

Nieuwsarchief
CMS | Sitemap | Webdesign & Copyright © 2011 - 2013 by Dille Design.