LAATSTE NIEUWS
Het nieuwe ontslagrecht
13-04-2015
Het nieuwe ontslagrecht komt er aan. Hieronder hebben we de hoofdpunten uitgel...
Lees meer
JP Mens & Organisatie begeleidt bij de invoering van HNW
31-03-2015
Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken (HNW)  kent  inmiddels vele ...
Lees meer
VerzuimService Desk biedt complete Arbo-dienstverlening
31-03-2015
Ziekteverzuim kost veel geld en is buitengewoon lastig voor de leidinggevende,...
Lees meer
1 2 

Het nieuwe ontslagrecht

Gepubliceerd op: 13-04-2015
Laatst bewerkt op: 13-04-2015
Het nieuwe ontslagrecht komt er aan. Hieronder hebben we de hoofdpunten uitgelicht.
Beëindigingsovereenkomst De beëindigingsovereenkomst wordt de hoofdroute van het ontslag. Een mondelinge overeenkomst om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan is vanaf 1 juli 2015 niet meer rechtsgeldig. Bij het opstellen van deze beëindigingsovereenkomst moet een bepaling zijn opgenomen dat de werknemer tot 14 dagen na de ondertekening het recht heeft deze overeenkomst nietig te verklaren. Dat mag de werknemer overigens slechts eenmaal doen. Hij mag niet eindeloos zijn handtekening intrekken. Bij de beëindigingsovereenkomst is volgens de wet geen ontslagvergoeding verschuldigd. In de praktijk zal dat wel vaak het geval zijn anders wil/zal een werknemer een handtekening niet plaatsen.

Ontslagvergoeding

Voor elk ontslag op initiatief van de werkgever - van een dienstverband dat minimaal twee jaar heeft geduurd - geldt een ontslagvergoeding. Dat heet in de wet de transitievergoeding.
Per halfjaar dienstverband geldt een vergoeding van 1/6 maandsalaris. Bij een dienstverband van meer dan 10 jaar geldt dat daarna de vergoeding per halfjaar ¼ maandsalaris is. Is de werknemer zowel ouder dan 50 jaar, alsook meer dan 10 jaar in dienst, dan is de vergoeding na de 50e verjaardag een ½ maandsalaris per halfjaar. Voor kleine bedrijven - minder dan 25 werknemers - geldt de laatste (duurdere) rekenregel niet. Voor twee rekenvoorbeelden uitgewerkt naar een klein bedrijf en een groter bedrijf klikt u hier. Het begrip maandsalaris is inclusief de vakantietoeslag, de 13e maand en andere structurele beloningen. Maar niet de vergoeding voor reiskosten, vergoedingen voor de auto, vaste onkostenvergoedingen en internet en telefoonvergoedingen.Van de ontslagvergoeding mogen kosten voor outplacement, opleiding en doorbetaald verlof langer dan de wettelijke opzegtermijn, worden afgetrokken als de werknemer daarmee akkoord gaat óf als dat met de vakbonden in een sociaal plan is overeengekomen. Als er nog een cao of sociaal plan is of doorloopt na 1 juli 2015 waarin een ontslagvergoeding of aanvulling op de WW uitkering is opgenomen, dan komt de nieuwe ontslagvergoeding daar niet bovenop.Bij tijdelijke contracten die meer dan twee jaar hebben geduurd en - door een oorzaak die voor rekening komt van de werkgever - niet worden verlengd, is ook een ontslagvergoeding verschuldigd.Bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer kan de kantonrechter bepalen dat de werknemer geen vergoeding of een lagere vergoeding toekomt. Bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever kan de kantonrechter bepalen dat de werkgever een hogere ontslagvergoeding moet betalen.  

Ontslagroute

Als geen beëindigingsovereenkomst kan worden gesloten dan zal ontslag moeten worden verkregen door middel van een verzoekschrift bij de kantonrechter of een ontslagadvies van het UWV. Bij het UWV kan de werkgever terecht voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden of na twee jaar ziekte. Alle andere ontslaggronden vallen onder de bevoegdheid van de kantonrechter. In die procedure is er ook een zitting. Omdat de toetsing veel strenger is dan tot nu toe is een goed ontslagdossier onontbeerlijk. Ook zal vaak een herplaatsingsinspanning van toepassing zijn. Na een positief advies van het UWV kan het dienstverband opgezegd worden. Wel is de wettelijke ontslagvergoeding dan van toepassing. De kantonrechter zal bij een ontbinding bij de andere ontslagronden de ontslagdatum en de hoogte van de vergoeding vaststellen.Tegen het advies van het UWV is hoger beroep mogelijk bij de kantonrechter en tegen de beslissing van de kantonrechter is hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof (maar dan zijn we al 2016 aangeland).

Ketenregeling

Vanaf 1 juli 2015 geldt bij elke verlenging van het tijdelijk contract met een einddatum die een totale duur oplevert van meer dan twee jaren, dat de werknemer aanspraak heeft op een vast contract. Dat geldt ook als binnen die twee jaren een vierde contract wordt aangeboden. De keten van tijdelijke contracten wordt doorbroken bij een tussenliggende periode van 6 maanden.

Ontslag op staande voet

Het nieuwe ontslagrecht heeft ook voor een ontslag op staande voet gevolgen. De werknemer voor de keus stellen een beëindigingsovereenkomst zonder vergoeding te accepteren of een ontslag op staande voet te riskeren, is een veel lastiger te nemen route geworden. Neem bij een voorkomend incident meteen met ons contact op om kostbare valkuilen te vermijden.

Inlenersbeloning

Bij uitzendkrachten geldt dat de inlenersbeloning is verschuldigd. Dat is het loon - inclusief verlofrechten en vergoedingen - wat een vergelijkbare functionaris die in dienst is bij de Eindklant verdient. Dat moet ook aan de uitzendkracht betaald worden. In feite een uitwerking van de regel "gelijk loon voor gelijke arbeid". Nieuw is dat per 30 maart 2015 vanaf dag 1 van de uitzending de beloning conform de regel van de inlenersbeloning betaald moet worden. De nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies, die ook per 1 juli 2015 van kracht wordt, geeft aan dat ook de Eindklant aangesproken kan worden tot het voldoen aan de uitzendkracht van een beloning conform de inlenersbeloning. Voor uitzendkrachten met een duidelijke of erkende grote afstand tot de arbeidsmarkt gelden afwijkende regels.

Facebook en Twitter

Bert Tol Arbeidsrecht heeft  een bedrijfspagina op Facebook en een Twitteraccount. Daar vindt u regelmatig actuele berichten, activiteiten en wetenswaardigheden. Volg Bert Tol en mis geen berichten meer!
 
Nieuwsarchief

JP Mens & Organisatie begeleidt bij de invoering van HNW

Gepubliceerd op: 31-03-2015
Laatst bewerkt op: 13-04-2015

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken (HNW)  kent  inmiddels vele varianten, maar één van de gangbaarste omschrijvingen is het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden. Bij HNW heeft de medewerker de mogelijkheid om op andere plekken (bijv. thuis of onderweg) te werken dan op het traditionele kantoor. Voor de werkgever betekent dit dat er minder werkplekken nodig zijn waardoor HNW voor de werkgever besparingen oplevert. De werknemer krijgt veel regelvrijheid: hij maakt zijn eigen planning en werkschema en kan op die manier werk- en privé-verplichtingen veel beter op elkaar afstemmen. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat veel werknemers hierdoor hun werk veel hoger gaan waarderen. Vanzelfsprekend vraagt Het Nieuwe Werken om andere werkafspraken tussen medewerkers en leidinggevenden en om nauwere afstemming tussen leden van een team.

Gedragsverandering

HNW vraagt om een gedragsverandering, zowel van de werknemer als van de werkgever. De werknemer zal eraan moeten wennen dat er in principe geen vaste werkplekken meer zijn. Het is vaak de bedoeling dat men op kantoor de collega's opzoekt die men op dat moment nodig heeft om vervolgens aan het werk te gaan. Dit hoeft niet per definitie steeds op dezelfde plek te zijn. Voor de werkgever betekent HNW dat er vertrouwen gegeven moet worden aan de medewerkers over het op te leveren resultaat binnen de tijd die ervoor staat. Vertrouwen is nodig omdat de manager de medewerker niet meer zo vaak op de afdeling heeft zitten en daarmee dus het directe toezicht kwijtraakt. De manager zal dus moeten sturen op resultaat (output) en niet meer of minder op aanwezigheid.

De nieuwe generatie medewerkers

De komende 10 jaar gaan in Nederland veel werknemers met pensioen. Ook de overheden worden daarmee geconfronteerd. Het werk dat zij doen en de kennis die zij hebben, zal moeten worden overgenomen. Voor het bedrijfsleven en (semi-)overheid is het dus belangrijk om de nieuwe generatie binnen te halen. Deze generatie is opgegroeid met diverse moderne media en sociale netwerken. Ze verwacht deze media en netwerken ook te kunnen gebruiken in het werk. Een organisatie die hier tijdig op inspeelt, heeft een grotere aantrekkingskracht

JP Mens & Organisatie begeleidt het implementatieproces

Invoering van Het Nieuwe Werken vraagt om een zorgvuldig implementatieproces. JP Mens & Organisatie begeleidt dit proces, waardoor u als klant er zeker van kunt zijn dat alle stappen op het juiste moment aan bod komen en op de goede manier worden gezet. Onze adviseurs kennen de voetangels en –klemmen en loodsen u door de verschillende invoeringsfases. Meer weten: vul hier uw contactformulier in of bel ons: 038-4528350

 

Nieuwsarchief

VerzuimService Desk biedt complete Arbo-dienstverlening

Gepubliceerd op: 31-03-2015
Laatst bewerkt op: 31-03-2015

Ziekteverzuim kost veel geld en is buitengewoon lastig voor de leidinggevende, de collega’s en de mensen van P&O.      
Dus wat wilt u als werkgever?
- U wilt dat mensen minder vaak en minder lang ziek zijn.
- U wilt zeker weten dat u aan alle wettelijke verplichtingen hebt voldaan.
- U wilt U als een correcte werkgever opstellen.
VerzuimService Desk helpt bedrijven en instellingen deze wensen te realiseren op een gemakkelijke en geld besparende manier. 

Hoe werkt het?
Als mensen zich ziek melden, is er regelmatig iets anders aan de hand dan ziekte in medische zin. Bijvoorbeeld iemand die ruzie heeft met zijn collega of levenspartner meldt zich na de zoveelste slapeloze nacht “ziek” . Maar verzuimen en ziek zijn is niet hetzelfde. VerzuimService Desk helpt de verzuimmeldingen te “ontmedicaliseren”.  Wat de reden voor het verzuim ook is, het verdient een snelle en specifieke aanpak.

Integrale diensten
Werkgevers kunnen kiezen voor volledige “ontzorging”. VerzuimService Desk begeleidt dan elk verzuim vanaf eerste melding via snelle en adequate actie tot de afronding  en verslaglegging. De werknemer meldt zijn  verzuim zowel bij de eigen leidinggevende als bij de casemanager van VerzuimService Desk. Correcte begeleiding van medewerkers en ondersteuning van leidinggevende en P&O-ers hoort er vanzelfsprekend ook bij. 

Voor contact met de Revisie Groep klikt u hier of bel:  038- 4528350

 

 

 

Nieuwsarchief

De mens als motor van uw organisatie

Gepubliceerd op: 31-03-2015
Laatst bewerkt op: 31-03-2015

Investeren in mensen kost geld
Niet investeren kost kapitalen!

Het lijkt er de tijd niet naar, maar toch investeert een aantal bedrijven juist nu in hun mensen. Waarom? Om straks niet te worden geconfronteerd met de constatering dat er te weinig mensen zijn met de juiste competenties. Regeren is immers vooruit zien? De Revisie Groep ondersteunt u graag: wij kunnen bijv. met een gericht ontwikkelassessment de competenties van uw medewerkers in beeld brengen en van daaruit een programma opstellen voor deskundigheidsbevordering. Meer meten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. U kunt bellen met: 038-4528350

Nieuwsarchief

Onderpresteren vaak het gevolg van meervoudige problematiek

Gepubliceerd op: 31-03-2015
Laatst bewerkt op: 31-03-2015

Privé-problemen worden meegenomen naar het werk

Menig manager, personeelsmedewerker of instituutspsycholoog zal het herkennen: een medewerker presteert onder de maat of dreigt zelfs uit te vallen als gevolg van privé-problemen. Die kunnen zeer divers zijn. Problemen met opgroeiende kinderen; schulden die de medewerker boven het hoofd dreigen te groeien; het dagelijkse glaasje wijn is sluipenderwijs uitgegroeid tot meerdere glazen per dag; de partner van de medewerker blijkt gokproblemen te hebben. Dit als willekeurige greep uit een lange reeks. Problemen zijn zelden enkelvoudig van aard: vaak is het een optelsom van meerdere problemen. Soms liggen de oorzaken op het werk en een ander deel thuis. Dat maakt het voor leidinggevenden vaak zo lastig: het privégebied is vaak "no go area".

JP Mens & Organisatie stopt niet bij de voordeur, in de wetenschap dat je alle oorzaken moet aanpakken, wil het probleem uiteindelijk tot een oplossing worden gebracht. Vanzelfsprekend moeten de medewerker en de betrokkenen om hem heen willen meewerken. Dat is vaak het geval, omdat men inziet dat er iets moet gebeuren. De medewerker voelt meestel goed aan dat hij de werkgever tekort doet. Hij zou graag beter willen presteren, maar de omstandigheden beletten het hem.

JP Mens & Organisatie maakt een analyse van de situatie, maakt een plan van aanpak en zet dié specialisten in die in de desbetreffende situatie nodig zijn. En dat altijd volgens de P3-benadering: passend, proportioneel en persoonlijk. Wat nodig is, wordt gedaan. Wat niet nodig is, blijft achterwege. Met deze werkwijze heeft JP Mens & Organisatie al veel interventies succesvol kunnen afronden.

Meer weten: neem gerust contact met ons op voor een kosteloos informatiegesprek.

Nieuwsarchief

Een loopbaanadviestraject geeft inzicht

Gepubliceerd op: 31-03-2015
Laatst bewerkt op: 31-03-2015

Juist in deze tijd is het belangrijk dat u inzicht heeft in de competenties en de affinitieiten van uw medewerkers. Maar al te vaak komt het voor dat een medewerker minder goed in zijn vel komt te zitten en gaandeweg minder productie levert. Het lijkt een proces waarop u nauwelijks invloed heeft. Niets is minder waar! Met een loopbaanadviestraject krijgt uw medewerker maximaal inzicht in zijn professionele functioneren. Dat doet vaak wonderen: de medewerker komt weer fris in zijn werk te staan of komt tot het inzicht dat het beter is om te kiezen voor mobiliteit. Daarmee houdt u greep op de prestaties van uw personeel. Het is toch uiteindelijk het menselijk kapitaal dat het verschil uitmaakt tussen middelmaat en excellentie!  Meer weten? Neem contact op met JP loopbaandiensten of bel: 038 - 4528350

Nieuwsarchief

JP Mens & Organisatie biedt begeleiding voor de startende manager

Gepubliceerd op: 31-03-2015
Laatst bewerkt op: 31-03-2015

Als startende manager wordt u geconfronteerd met heel veel nieuwe dingen. Het is heel begrijpelijk dat u de kunst niet meteen vanaf dag één beheerst. Het is dan ook zeker geen zwaktebod om in de beginperiode hulp in te roepen. JP Mens & Organisatie biedt die hulp. De soort ondersteuning, de intensiteit, de duur enz. bepaalt de klant. Wij zijn van vele markten thuis: coaching, training, supervisie, sparring, mengvormen, u zegt het maar: JP Mens & Organisatie kan het bieden. 

Nieuwsarchief
CMS | Sitemap | Webdesign & Copyright © 2011 - 2013 by Dille Design.