Revisie Groep - Nieuws Copyright (c) 2009, Dille Design http://www.revisiegroep.info nl www.revisiegroep.info Rich Site Summary Mon, 26 Sep 2016 02:13:52 +0200 Het nieuwe ontslagrecht http://www.revisiegroep.info/nieuws/het_nieuwe_ontslagrecht http://www.revisiegroep.info/nieuws/het_nieuwe_ontslagrecht <div style="text-align: justify;"> Het nieuwe ontslagrecht komt er aan. Hieronder hebben we de hoofdpunten uitgelicht.</div> <div style="text-align: justify;"> Be&euml;indigingsovereenkomst De be&euml;indigingsovereenkomst wordt de hoofdroute van het ontslag. Een mondelinge overeenkomst om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan is vanaf 1 juli 2015 niet meer rechtsgeldig. Bij het opstellen van deze be&euml;indigingsovereenkomst moet een bepaling zijn opgenomen dat de werknemer tot 14 dagen na de ondertekening het recht heeft deze overeenkomst nietig te verklaren. Dat mag de werknemer overigens slechts eenmaal doen. Hij mag niet eindeloos zijn handtekening intrekken. Bij de be&euml;indigingsovereenkomst is volgens de wet geen ontslagvergoeding verschuldigd. In de praktijk zal dat wel vaak het geval zijn anders wil/zal een werknemer een handtekening niet plaatsen.</div> <h3 style="text-align: justify;"> Ontslagvergoeding</h3> <div style="text-align: justify;"> Voor elk ontslag op initiatief van de werkgever - van een dienstverband dat minimaal twee jaar heeft geduurd - geldt een ontslagvergoeding. Dat heet in de wet de transitievergoeding.</div> <div style="text-align: justify;"> Per halfjaar dienstverband geldt een vergoeding van 1/6 maandsalaris. Bij een dienstverband van meer dan 10 jaar geldt dat daarna de vergoeding per halfjaar &frac14; maandsalaris is. Is de werknemer zowel ouder dan 50 jaar, alsook meer dan 10 jaar in dienst, dan is de vergoeding na de 50e verjaardag een &frac12; maandsalaris per halfjaar. Voor kleine bedrijven - minder dan 25 werknemers - geldt de laatste (duurdere) rekenregel niet. Voor twee rekenvoorbeelden uitgewerkt naar een klein bedrijf en een groter bedrijf klikt u hier. Het begrip maandsalaris is inclusief de vakantietoeslag, de 13e maand en andere structurele beloningen. Maar niet de vergoeding voor reiskosten, vergoedingen voor de auto, vaste onkostenvergoedingen en internet en telefoonvergoedingen.Van de ontslagvergoeding mogen kosten voor outplacement, opleiding en doorbetaald verlof langer dan de wettelijke opzegtermijn, worden afgetrokken als de werknemer daarmee akkoord gaat &oacute;f als dat met de vakbonden in een sociaal plan is overeengekomen. Als er nog een cao of sociaal plan is of doorloopt na 1 juli 2015 waarin een ontslagvergoeding of aanvulling op de WW uitkering is opgenomen, dan komt de nieuwe ontslagvergoeding daar niet bovenop.Bij tijdelijke contracten die meer dan twee jaar hebben geduurd en - door een oorzaak die voor rekening komt van de werkgever - niet worden verlengd, is ook een ontslagvergoeding verschuldigd.Bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer kan de kantonrechter bepalen dat de werknemer geen vergoeding of een lagere vergoeding toekomt. Bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever kan de kantonrechter bepalen dat de werkgever een hogere ontslagvergoeding moet betalen. &nbsp;</div> <h3> Ontslagroute</h3> <div> <span style="text-align: justify;">Als geen be&euml;indigingsovereenkomst kan worden gesloten dan zal ontslag moeten worden verkregen door middel van een verzoekschrift bij de kantonrechter of een ontslagadvies van het UWV. Bij het UWV kan de werkgever terecht voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden of na twee jaar ziekte. Alle andere ontslaggronden vallen onder de bevoegdheid van de kantonrechter. In die procedure is er ook een zitting. Omdat de toetsing veel strenger is dan tot nu toe is een goed ontslagdossier onontbeerlijk. Ook zal vaak een herplaatsingsinspanning van toepassing zijn. Na een positief advies van het UWV kan het dienstverband opgezegd worden. Wel is de wettelijke ontslagvergoeding dan van toepassing. De kantonrechter zal bij een ontbinding bij de andere ontslagronden de ontslagdatum en de hoogte van de vergoeding vaststellen.Tegen het advies van het UWV is hoger beroep mogelijk bij de kantonrechter en tegen de beslissing van de kantonrechter is hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof (maar dan zijn we al 2016 aangeland).</span></div> <h3 style="text-align: justify;"> Ketenregeling</h3> <div style="text-align: justify;"> Vanaf 1 juli 2015 geldt bij elke verlenging van het tijdelijk contract met een einddatum die een totale duur oplevert van meer dan twee jaren, dat de werknemer aanspraak heeft op een vast contract. Dat geldt ook als binnen die twee jaren een vierde contract wordt aangeboden. De keten van tijdelijke contracten wordt doorbroken bij een tussenliggende periode van 6 maanden.</div> <h3 style="text-align: justify;"> Ontslag op staande voet</h3> <div style="text-align: justify;"> Het nieuwe ontslagrecht heeft ook voor een ontslag op staande voet gevolgen. De werknemer voor de keus stellen een be&euml;indigingsovereenkomst zonder vergoeding te accepteren of een ontslag op staande voet te riskeren, is een veel lastiger te nemen route geworden. Neem bij een voorkomend incident meteen met ons contact op om kostbare valkuilen te vermijden.</div> <h3 style="text-align: justify;"> Inlenersbeloning</h3> <div style="text-align: justify;"> Bij uitzendkrachten geldt dat de inlenersbeloning is verschuldigd. Dat is het loon - inclusief verlofrechten en vergoedingen - wat een vergelijkbare functionaris die in dienst is bij de Eindklant verdient. Dat moet ook aan de uitzendkracht betaald worden. In feite een uitwerking van de regel &quot;gelijk loon voor gelijke arbeid&quot;. Nieuw is dat per 30 maart 2015 vanaf dag 1 van de uitzending de beloning conform de regel van de inlenersbeloning betaald moet worden. De nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies, die ook per 1 juli 2015 van kracht wordt, geeft aan dat ook de Eindklant aangesproken kan worden tot het voldoen aan de uitzendkracht van een beloning conform de inlenersbeloning. Voor uitzendkrachten met een duidelijke of erkende grote afstand tot de arbeidsmarkt gelden afwijkende regels.</div> <h3 style="text-align: justify;"> Facebook en Twitter</h3> <div style="text-align: justify;"> Bert Tol Arbeidsrecht heeft &nbsp;een bedrijfspagina op Facebook en een Twitteraccount. Daar vindt u regelmatig actuele berichten, activiteiten en wetenswaardigheden. Volg Bert Tol en mis geen berichten meer!</div> <div> &nbsp;</div> Mon, 13 Apr 2015 11:29:10 +0200 JP Mens & Organisatie begeleidt bij de invoering van HNW http://www.revisiegroep.info/nieuws/jp_mens_organisatie_begeleidt_bij_de_invoering_van_hnw http://www.revisiegroep.info/nieuws/jp_mens_organisatie_begeleidt_bij_de_invoering_van_hnw <h1> Het Nieuwe Werken</h1> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small">Het Nieuwe Werken (HNW)&nbsp; kent&nbsp; inmiddels vele varianten, maar &eacute;&eacute;n van de gangbaarste omschrijvingen is het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden. Bij HNW heeft de medewerker de mogelijkheid om op andere plekken (bijv. thuis of onderweg) te werken dan op het traditionele kantoor. Voor de werkgever betekent dit dat er minder werkplekken nodig zijn waardoor HNW voor de werkgever besparingen oplevert. De werknemer krijgt veel regelvrijheid: hij maakt zijn eigen planning en werkschema en kan op die manier werk- en priv&eacute;-verplichtingen veel beter op elkaar afstemmen. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat veel werknemers hierdoor hun werk veel hoger gaan waarderen. Vanzelfsprekend vraagt Het Nieuwe Werken om andere werkafspraken tussen medewerkers en leidinggevenden en om nauwere afstemming tussen leden van een team.</span></p> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small">Gedragsverandering</span></h2> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small">HNW vraagt om een gedragsverandering, zowel van de werknemer als van de werkgever. De werknemer zal eraan moeten wennen dat er in principe geen vaste werkplekken meer zijn. Het is vaak de bedoeling dat men op kantoor de collega&#39;s opzoekt die men op dat moment nodig heeft om vervolgens aan het werk te gaan. Dit hoeft niet per definitie steeds op dezelfde plek te zijn. Voor de werkgever betekent HNW dat er vertrouwen gegeven moet worden aan de medewerkers over het op te leveren resultaat binnen de tijd die ervoor staat. Vertrouwen is nodig omdat de manager de medewerker niet meer zo vaak op de afdeling heeft zitten en daarmee dus het directe toezicht kwijtraakt. De manager zal dus moeten sturen op resultaat (output) en niet meer of minder op aanwezigheid.</span></p> <h2 style="text-align: justify"> <span style="font-size:12px;">De nieuwe generatie medewerkers</span></h2> <p style="text-align: justify"> <span style="font-size: small">De komende 10 jaar gaan in Nederland veel werknemers met pensioen. Ook de overheden worden daarmee geconfronteerd. Het werk dat zij doen en de kennis die zij hebben, zal moeten worden overgenomen. Voor het bedrijfsleven en (semi-)overheid is het dus belangrijk om de nieuwe generatie binnen te halen. Deze generatie is opgegroeid met diverse moderne media en sociale netwerken. Ze verwacht deze media en netwerken ook te kunnen gebruiken in het werk. Een organisatie die hier tijdig op inspeelt, heeft een grotere aantrekkingskracht</span></p> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small"><a href="http://www.jpmensenorganisatie.nl">JP Mens &amp; Organisatie</a> begeleidt het implementatieproces</span></h3> <p style="text-align: justify"> <span style="font-size: small">Invoering van Het Nieuwe Werken vraagt om een zorgvuldig implementatieproces.&nbsp;</span><span style="font-size: small;">JP Mens &amp; Organisatie&nbsp;</span><span style="font-size: small;">begeleidt dit proces, waardoor u als klant er zeker van kunt zijn dat alle stappen op het juiste moment aan bod komen en op de goede manier worden gezet. Onze adviseurs kennen de voetangels en &ndash;klemmen en loodsen u door de verschillende invoeringsfases. Meer weten: <a href="http://jpmensenorganisatie.nl/index.php/contact"><u><strong>vul hier uw contactformulier</strong></u></a> in of bel ons: 038-4528350</span></p> <p style="text-align: justify"> &nbsp;</p> Tue, 31 Mar 2015 12:00:00 +0200 VerzuimService Desk biedt complete Arbo-dienstverlening http://www.revisiegroep.info/nieuws/verzuimservice_desk_biedt_complete_arbodienstverlening http://www.revisiegroep.info/nieuws/verzuimservice_desk_biedt_complete_arbodienstverlening <p> Ziekteverzuim kost veel geld en is buitengewoon lastig voor de leidinggevende, de collega&rsquo;s en de mensen van P&amp;O. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Dus wat wilt u als werkgever?<br /> -&nbsp;U wilt dat mensen minder vaak en minder lang ziek zijn.<br /> -&nbsp;U wilt zeker weten dat u aan alle wettelijke verplichtingen hebt voldaan.<br /> -&nbsp;U wilt U als een correcte werkgever opstellen.<br /> VerzuimService Desk helpt bedrijven en instellingen deze wensen te realiseren op een gemakkelijke en geld besparende manier.&nbsp;</p> <p> Hoe werkt het?<br /> Als mensen zich ziek melden, is er regelmatig iets anders aan de hand dan ziekte in medische zin. Bijvoorbeeld iemand die ruzie heeft met zijn collega of levenspartner meldt zich na de zoveelste slapeloze nacht &ldquo;ziek&rdquo; . Maar verzuimen en ziek zijn is niet hetzelfde. VerzuimService Desk&nbsp;helpt de verzuimmeldingen te &ldquo;ontmedicaliseren&rdquo;.&nbsp; Wat de reden voor het verzuim ook is, het verdient een snelle en specifieke aanpak.<br /> <br /> Integrale diensten<br /> Werkgevers kunnen kiezen voor volledige &ldquo;ontzorging&rdquo;. VerzuimService Desk&nbsp;begeleidt dan elk verzuim vanaf eerste melding via snelle en adequate actie tot de afronding&nbsp; en verslaglegging. De werknemer meldt zijn&nbsp; verzuim zowel bij de eigen leidinggevende als bij de casemanager van VerzuimService Desk. Correcte begeleiding van medewerkers en ondersteuning van leidinggevende en P&amp;O-ers hoort er vanzelfsprekend ook bij.&nbsp;</p> <p> Voor contact met de Revisie Groep <a href="http://www.revisiegroep.info/contact" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=yes,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">klikt u hier</a> of bel: &nbsp;038- 4528350<br /> <br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> Tue, 31 Mar 2015 12:00:00 +0200 De mens als motor van uw organisatie http://www.revisiegroep.info/nieuws/de_mens_als_motor_van_uw_organisatie http://www.revisiegroep.info/nieuws/de_mens_als_motor_van_uw_organisatie <p> <span style="font-size: 12px;"><em>Investeren in mensen kost geld<br /> Niet investeren kost kapitalen!</em></span></p> <p> <span style="font-size: 12px;">Het lijkt er de tijd niet naar, maar toch investeert een aantal bedrijven juist nu in hun mensen. Waarom? Om straks niet te worden geconfronteerd met de constatering dat er te weinig mensen zijn met de juiste competenties. Regeren is immers vooruit zien? De Revisie Groep ondersteunt u graag: wij kunnen bijv. met een gericht ontwikkelassessment de competenties van uw medewerkers in beeld brengen en van daaruit een programma opstellen voor deskundigheidsbevordering. Meer meten? Neem dan&nbsp;<a href="http://www.revisiegroep.info/contact">contact</a> met ons op voor een vrijblijvend gesprek. U kunt bellen met: 038-4528350</span></p> Tue, 31 Mar 2015 12:00:00 +0200 Onderpresteren vaak het gevolg van meervoudige problematiek http://www.revisiegroep.info/nieuws/onderpresteren_vaak_het_gevolg_van_meervoudige_problematiek http://www.revisiegroep.info/nieuws/onderpresteren_vaak_het_gevolg_van_meervoudige_problematiek <p> <span style="font-size: small">Priv&eacute;-problemen worden meegenomen naar het werk<br /> <br /> Menig manager, personeelsmedewerker of instituutspsycholoog zal het herkennen: een medewerker presteert onder de maat of dreigt zelfs uit te vallen als gevolg van priv&eacute;-problemen. Die kunnen zeer divers zijn. Problemen met opgroeiende kinderen; schulden die de medewerker boven het hoofd dreigen te groeien; het dagelijkse glaasje wijn is sluipenderwijs uitgegroeid tot meerdere glazen per dag; de partner van de medewerker blijkt gokproblemen te hebben. Dit als willekeurige greep uit een lange reeks. Problemen zijn zelden enkelvoudig van aard: vaak is het een optelsom van meerdere problemen. Soms liggen de oorzaken&nbsp;op het werk en een ander deel thuis. Dat maakt het voor leidinggevenden vaak zo lastig: het priv&eacute;gebied is vaak &quot;no go area&quot;.</span></p> <p> <span style="font-size: small; text-align: justify;">JP Mens &amp; Organisatie stopt niet bij de voordeur, in de wetenschap dat je alle oorzaken moet aanpakken, wil het probleem uiteindelijk tot een oplossing worden gebracht. Vanzelfsprekend moeten de medewerker en de betrokkenen om hem heen willen meewerken. Dat is vaak het geval, omdat men&nbsp;inziet dat er iets moet gebeuren. De medewerker voelt meestel goed aan dat hij de werkgever tekort doet. Hij zou graag beter willen presteren, maar de omstandigheden beletten het hem.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span style="font-size: small;">JP Mens &amp; Organisatie</span><span style="font-size: small">&nbsp;maakt een analyse van de situatie, maakt een plan van aanpak en zet di&eacute; specialisten in die in de desbetreffende situatie nodig zijn. En dat altijd volgens de P3-benadering: passend, proportioneel en persoonlijk. Wat nodig is, wordt gedaan. Wat niet nodig is, blijft achterwege. Met deze werkwijze heeft&nbsp;</span><span style="font-size: small;">JP Mens &amp; Organisatie</span><span style="font-size: small;">&nbsp;al veel interventies succesvol kunnen afronden.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span style="font-size: small">Meer weten: neem gerust <a href="http://jpmensenorganisatie.nl/index.php/contact"><u><strong>contact</strong></u></a> met ons op voor een kosteloos informatiegesprek.</span></p> Tue, 31 Mar 2015 12:00:00 +0200 Een loopbaanadviestraject geeft inzicht http://www.revisiegroep.info/nieuws/een_loopbaanadviestraject_geeft_inzicht http://www.revisiegroep.info/nieuws/een_loopbaanadviestraject_geeft_inzicht <p> <span style="font-size: 12px">Juist in deze tijd is het belangrijk dat u inzicht heeft in de competenties en de affinitieiten van uw medewerkers. Maar al te vaak komt het voor dat een medewerker minder goed in zijn vel komt te zitten en gaandeweg minder productie levert. Het lijkt een proces waarop u nauwelijks invloed heeft. Niets is minder waar! Met een loopbaanadviestraject krijgt uw medewerker maximaal&nbsp;inzicht in zijn professionele functioneren. Dat doet vaak wonderen: de medewerker komt weer fris in zijn werk te staan&nbsp;of komt tot het inzicht dat het beter is om te kiezen voor mobiliteit. Daarmee houdt u greep op de&nbsp;prestaties van uw personeel. Het is toch uiteindelijk het menselijk kapitaal dat het verschil uitmaakt tussen middelmaat en excellentie! &nbsp;Meer weten? Neem <u><strong><a href="http://jploopbaandiensten.nl/index.php/contact-2">contact </a></strong></u>op met JP loopbaandiensten of bel: 038 - 4528350</span></p> Tue, 31 Mar 2015 12:00:00 +0200 JP Mens & Organisatie biedt begeleiding voor de startende manager http://www.revisiegroep.info/nieuws/jp_mens_organisatie_biedt_begeleiding_voor_de_startende_manager http://www.revisiegroep.info/nieuws/jp_mens_organisatie_biedt_begeleiding_voor_de_startende_manager <h3> Als startende manager wordt u geconfronteerd met heel veel nieuwe dingen. Het is heel begrijpelijk dat u de kunst niet meteen vanaf dag &eacute;&eacute;n beheerst. Het is dan ook zeker geen zwaktebod om in de beginperiode hulp in te roepen. JP Mens &amp; Organisatie biedt die hulp. De soort ondersteuning, de intensiteit, de duur enz. bepaalt de klant. Wij zijn van vele markten thuis: coaching, training, supervisie, sparring, mengvormen, u zegt het maar: JP Mens &amp; Organisatie kan&nbsp;het bieden.&nbsp;</h3> Tue, 31 Mar 2015 12:00:00 +0200 Gratis personeelsscan http://www.revisiegroep.info/nieuws/gratis_personeelsscan http://www.revisiegroep.info/nieuws/gratis_personeelsscan <h3> Als u speelt met de gedachte om een professioneel bureau in te schakelen om te achterhalen waarom de prestaties van een team of een medewerker achterblijven, dan is dit uw kans. JP Mens &amp; Organisatie voert tijdelijk een gratis analyse uit en brengt hier een professionele rapportage over uit, als deze personeelsscan&nbsp; wordt opgevolgd door een concrete interventie-opdracht. Denkt u daarbij aan teamtraining of -coaching, individuele begeleiding, gedragstraining, mobiliteitsactiviteiten enz. Is uw belangstelling gewekt? neem vrijblijvend contact met ons op. <a href="http://jpmensenorganisatie.nl/index.php/contact"><u>Klik hier voor het contactformulier</u></a>. Het eerste gesprek is altijd gratis.</h3> Tue, 31 Mar 2015 12:00:00 +0200 Professionals kiezen voor regelmatig loopbaanadvies http://www.revisiegroep.info/nieuws/professionals_kiezen_voor_regelmatig_loopbaanadvies http://www.revisiegroep.info/nieuws/professionals_kiezen_voor_regelmatig_loopbaanadvies <p style="text-align: justify"> <strong>Bron: persbericht NOLOC 3 februari 2012</strong><br /> <br /> 85% Van alle professionals in Nederland is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut worden met een goed loopbaanadvies.Uit het onderzoek dat de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs Noloc liet uitvoeren onder 890 werkgevers en werknemers in Nederland blijkt dat 40% van de professionals liever niet wil werken voor een werkgever die geen loopbaanadvies aanbiedt. Ruim de helft van alle werknemers is van mening dat een werkgever zijn personeel om de drie jaar een gesprek met een loopbaanprofessional zou moeten aanbieden. Bovendien verwacht men dat het over vijf jaar net zo normaal is om te praten met een loopbaanadviseur als naar de tandarts gaan. Op dit moment echter blijkt dat nog geen derde van de werknemers van mening is dat de werkgever het beste uit hen haalt. Met name mensen die nog nooit bij een loopbaanadviseur zijn geweest denken niet na over het verloop van hun carriere (meer dan de helft). En slechts iets meer dan de helft van alle werknemers is tevreden over de loopbaan die zij tot dusverre volgen. Er is dus nog altijd een grote groep werknemers die nog nooit in contact is geweest met een loopbaanadviseur en eigenlijk niet tevreden is over&nbsp;de &nbsp;huidige baan. Met behulp van loopbaanadvies zou dat heel anders zijn. De mensen die de ervaring met een loopbaanadviseur hebben zijn daar heel tevreden over: 85% van alle werknemers is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut worden met goed loopbaanadvies. En nog eens driekwart geeft aan dat loopbaanadvies de werktevredenheid verhoogt. Verder geeft ruim de helft aan dat goed loopbaanadvies onmisbaar is om goede keuzes te maken tijdens de carri&egrave;re. Opvallend is dat werknemers met ervaring op het gebied van loopbaanadvies ervan overtuigd zijn dat een werkgever beter kan investeren in een loopbaanprofessional dan in salarisverhoging. Of dit in de praktijk ook zo beoordeeld wordt, is natuurlijk de vraag. Wel is zeker dat de werknemers met ervaring met een loopbaanadviseur aangeven dat zij de stappen in hun carri&egrave;re niet zelf hadden kunnen nemen, zonder goed advies. De beroepsvereniging pleit voor loopbaanbudgetten bij werkgevers in plaats van scholingsbudgetten. Noloc ziet scholing niet als de enige investering in de loopbaan.Ook een regelmatige loopbaanevaluatie, opdoen van nieuwe werkervaring en coaching dragen bij aan een goede loopbaanontwikkeling en een hogere werkmotivatie. De leden van Noloc werken volgens de gedragscode voor goed loopbaanadvies en zijn vermeld in een beroepsregister. Zie ook www.noloc.nl<br /> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> Thu, 16 Feb 2012 12:00:00 +0100 Reorganiseren of kleinere veranderingen doorvoeren? http://www.revisiegroep.info/nieuws/reorganiseren_of_kleinere_veranderingen_doorvoeren http://www.revisiegroep.info/nieuws/reorganiseren_of_kleinere_veranderingen_doorvoeren <p> <span style="font-size: 12px;">Is 2012 het jaar waarin u gaat reorganiseren of kleinere veranderingen gaat doorvoeren? De Revisie Groep kan u ondersteunen bij vrijwel alle aspecten die met personeel te maken hebben. Dat kan vari&euml;ren van outplacements, individueel of collectief, tot prestatieverbetering van uw medewerker of team. Kijk op onze website voor de mogelijkheden en neem vrijblijvend contact op. Maak 2012 tot het jaar waarin u de maatregelen doorvoert, die u al lang in gedachten had. De Revisie Groep wenst u daar veel succes bij!</span><br /> &nbsp;</p> Mon, 2 Jan 2012 12:00:00 +0100